Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Csörsz Rumen István Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008.

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008.

by Csörsz Rumen István Utoljára módosítva 2008. 09. 10 12:09
— filed under:

autoreferátum

Tinódi Sebestyén életművéről – sokszor úgy véljük – már mindent tudunk. Pedig ahogyan ezt a költőt elképzeljük, leginkább Gárdonyi Gézának köszönhető, aki nemcsak forrásként használta Tinódi históriás énekeit az Egri csillagokhoz, hanem személyében is megidézte. Míg műveinek hitelében a történettudomány évszázadok óta bízik, az irodalomtörténet mindig afféle szegény rokonként állítja elénk Tinódit, aki a XVI. század derekán, még a magyar irodalmi nyelv megteremtése előtt buzgólkodott, ám kevés sikerrel, hiszen ragrímeket használt. Sokan elfelejtik, hogy épp Tinódi adta ki az első magyar megkomponált egyszerzős, világi versgyűjteményt, a Cronicát, 1554-ben Kolozsvárott. Sajnos a zenetudomány is elhanyagolta dallamainak vizsgálatát, pedig fontos szerepet játszottak a nemzetközi reneszánsz motívumok hazai elterjedésében. Ma már azt is tudjuk, milyen erős hatással volt ezekre a lantjáték, a hangszeres zene.

2006-ban emlékeztünk meg Tinódi Sebestyén halálának 450. évfordulójáról. Ebből az alkalomból két tanácskozást is rendeztek: Budapesten és Kolozsvárott. A tanulmánykötet a két konferencia előadásait és felkérésre készült írásokat tartalmaz magyarországi, erdélyi és németországi szerzők tollából. Az irodalomtörténészek mellett zenetörténészeket, néprajzkutatókat, művészettörténészt és turkológust is találunk. A tanulmányok nemcsak Tinódi költői és zenei munkásságára tekintenek új nézőpontokból, hanem tágabban a régi verses epika utóéletéről is tudósítanak, egészen Arany Jánosig. A kötet függelékében kapott helyet Tinódi életének és a jelenkorig tartó kultuszának kronológiája, amely nélkülözhetetlen segítség lesz minden további kutatáshoz.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek