Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Csörsz Rumen István Ungvárnémeti Tóth László művei, s. a. r. MERÉNYI Annamária, TÓTH Sándor Attila, a görög nyelvű szövegeket gond. BOLONYAI Gábor, Budapest, Universitas, 2008 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 9).

Ungvárnémeti Tóth László művei, s. a. r. MERÉNYI Annamária, TÓTH Sándor Attila, a görög nyelvű szövegeket gond. BOLONYAI Gábor, Budapest, Universitas, 2008 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 9).

by Csörsz Rumen István Utoljára módosítva 2008. 10. 15 12:38
— filed under:

autoreferátum

Jelen kritikai szövegkiadás Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820) fellelhető műveit teszi közzé. Szerepel benne a Sárospatakon íródott Niza vagy is másképpen a’ senge szerelem dallokban c. kolligátum, mely nyomtatásban most lát először napvilágot, továbbá közlésre kerülnek az 1816-os Versei és az 1818-as Görög versei: Magyar tolmácsolattal c. könyvek, valamint a szerző köteteken kívüli, kéziratos vagy nyomtatott formában fennmaradt költeményei és versfordításai. A kritikai kiadás Függelék c. részében Ungvárnémeti elméleti tanulmányai, ezeken túl Kazinczy Ferenchez és Majláth Jánoshoz címzett levelei találhatók meg. A Bevezetés az életrajz és a pályakép fontosabb mozzanatait mutatja be, utal a szerzői recepció jelentősebb állomásaira (Kazinczy és körének Ungvárnémeti-olvasatára, Terhes Sámuellel folytatott irodalmi vitájára és Weöres Sándor újrakanonizáló tevékenységére), továbbá egy teljes szerzői bibliográfiát is tartalmaz. A kötet utóbbi részében Ungvárnémeti Tóth László Bécsben elkallódott és jelenleg lappangó műveiről teljes lista olvasható. A magyarázó jegyzetek az Ungvárnémeti-életmű filológiai kérdéseihez nyújtanak újabb adalékokat.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek