Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Fórizs Gergely FÓRIZS Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Budapest, Universitas, 2009 (Klasszikusok).

FÓRIZS Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Budapest, Universitas, 2009 (Klasszikusok).

by Fórizs Gergely Utoljára módosítva 2009. 05. 21 11:12
— filed under:

autoreferátum

Berzsenyi Dániel lírikusi teljesítményével ellentétben életműve elméleti oldalának hosszú ideig kevés értő figyelmet szenteltek. Ez a könyv elsőként teszi monografikus vizsgálat tárgyává Berzsenyi teoretikus jellegű szövegeit, ide értve kritikai és értekező prózai munkáit, levelezése egy részét, valamint episztoláit. A filológiai indíttatású elemzések arra a következtetésre jutnak, hogy mindezen írásművek közös gondolati hátterében egy mára sok tekintetben feledésbe merült premodern eszmetörténeti képződmény, a neo- avagy újkori humanizmus tételezhető, mely eszmekörhöz való kapcsolódás leghatározottabban a képzés (Bildung) eszményének ismételt megfogalmazásaiban érhető tetten Berzsenyinél. E kontextus értelemadó felhasználása új megvilágításba helyezi a tanulmányozott textusokat, de egyben az irodalomtörténeten túlmutató kérdésekhez is vezet. Ilyen a szókratészi–cicerói filozófiai hagyomány újkori felélesztésének problémája, vagy hogy létezett-e Magyarországon a reformkor kezdetén érdemi alternatívája a nemzeti hagyományok kizárólagosságára építő művelődési programnak.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek