Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Jeney Éva Szó és betű szerint a világ, szerk. JENEY Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2010 (Pont fordítva, 10).

Szó és betű szerint a világ, szerk. JENEY Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2010 (Pont fordítva, 10).

by Jeney Éva Utoljára módosítva 2010. 09. 09 11:50
— filed under:

autoreferátum

Mit konnotál a konnotáció?

Mi az, ami ellenáll a fordításnak, vagyis mit kell, vagy ajánlatos a fordítónak változatlanul, illetve kisebb módosítással átmentenie a célszövegbe?

(…) abból a tételből, mely szerint az azonosságőrző fordítás nem lehetséges, nem következik, hogy a fordítás számára megadatott lehetőségeken belül minden fordításnak egyaránt és ugyanúgy rossznak kell lennie. Egy-egy fordítás megítélésénél tehát jobbára félre kell tennünk azokat a megfontolásokat, melyek általában vonatkoznak a fordítás elméleti lehetőségeire.

Minthogy a magyar tudomány nem autokhthón fejlemény, a magyar nyelvű tudományosság alapvetően fordításnak tekinthető.

A múlt újraértelmezése „mind morális síkon, mind pedig a puszta elbeszélés síkján úgy fogható fel – hangsúlyozza Ricœur –, mint jövőorientációnk visszahatása a múltról kialakított elképzelésünkre.

Aligha lehet közömbös, hogy a jövevényt vendégként fogadják, akinek sem dolgoznia, sem fizetnie nem kell, vagy zselléri munkája és kötelezettségei fejében alkalmazzák, vagy a föld használatának bérleti díjáért engedik ott maradni.

(…) a nyelvi vendégszeretet metaforában nemcsak a nyelvre vet sajátos fényt az azonosítás, de a vendégszeretet is nyelvként jelenik meg.

Ricœur ugyanis láthatólag úgy gondolja, hogy mi, európaiak, mintegy be vagyunk zárva a nyugati kultúrába és a világtörténelem valamely univerzalista filozófiájába, mely utóbbi nemigen teszi lehetővé az egyetemes, a különös vagy éppen az egyedi vonásokat mutató kultúrák közti közvetítést…

Noha én az Magyar szónac olly ékessen folyasával azt nem fordithattam, az mint Nemetül vagyon irva: Az miképpen hogy, az szönyeget is ha megfordittya ember, nem szinte olly ékes más felöl.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek