Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Kiss Margit Mikes Kelemen összes művei

Mikes Kelemen összes művei

by Kiss Margit Utoljára módosítva 2011. 04. 13 12:57
— filed under:

autoreferátum

Napjainkban különösen a nagy terjedelmű szövegek több szempontú adatszerű feldolgozását a számítógép segítségével készíthetjük el leghatékonyabb módon, ezért a készülő Mikes-szótár első munkafázisa az író összes műveinek digitális rögzítése volt. A Mikes-szótár az OTKA támogatásával készül (K 81337, témavezető: Tüskés Gábor).

A mikesi életmű digitalizálásához a Hopp Lajos által sajtó alá rendezett kritikai kiadást használtuk (Mikes Kelemen összes művei 1–6. Sajtó alá rendezte: Hopp Lajos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966-88.). A digitalizálás három fő részből állt: elsőként a kritikai kiadás szövegét szkenneltük, majd szövegfelismertető szoftver alkalmazásával javítható szövegfájllá alakítottuk, végül az így kapott szövegeket összeolvastuk az eredetivel, s a hibákat javítottuk. A digitalizálást az OSzK MEK Egyesülettel kötött együttműködési szerződés keretében végeztük el. A szkennelés és a szövegfelismertetés az OSzK MEK feladata volt, a mintegy 6000 oldalnyi szöveg összeolvasását és a korrektúrát az intézeti projekt munkatársa és külső korrektorok végezték. A készülő szótár szempontjából irreleváns sorszámozást, jegyzeteket és a Mikes által írt eredeti lapszámozást elhagytuk, s csak a főszöveget rögzítettük. A szkennelés után a szövegek felismertetése az Abby Fine Reader szoftverrel történt. Ennek speciális beállításait használtuk, mivel bár betűkészletében nem, de helyesírás tekintetében a maitól jelentősen eltérő szövegekről van szó. A speciális beállítások nélkül kb. 45 hibát javítottunk oldalanként, a Szilágyi N. Sándor javasolta beállításokkal ez a mennyiség a tizedére csökkent.

A korrektúra során nemcsak a gépi szövegfelismertetéssel keletkezett hibákat javítottuk, hanem tageket is beillesztettünk. Ezek olyan tartalmi jelölőelemek, amelyek segítségével a szöveg bizonyos tartalmi jegyeit azonos módon tudjuk kezelni, azaz például címeket, idegen szavakat, rövidítéseket stb. is kigyűjthetünk a szövegből. Ez az XML szöveg ily módon többet nyújt, mint egy egyszerű szövegformátum – funkciójából adódóan a szótárkészítéshez is kulcsfontosságú –, s például más típusú szövegfájl is létrehozható belőle.

A korrektúra után javítottuk a kritikai kiadás nyomdahibáit, a nyomtatásban olvashatatlan szavakat és szövegrészeket az eredeti kéziratok, illetve mikrofilmek alapján (OSZK, Akadémiai Könyvtár). Így elkészült az eredeti Mikes-szövegek filológiai igényeket kielégítő betűhív átirata digitalizált formában, amely az interneten is elérhető:

http://mek.oszk.hu/09000/09000/index.phtml

A szövegek jelenleg négyféle formátumban tölthetők le ezen szövegformátumok szokásos alkalmazásaival: html, word, rtf, pdf.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek