Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Rákai Orsolya Rákai Orsolya: Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között; Budapest, Universitas, 2008.

Rákai Orsolya: Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között; Budapest, Universitas, 2008.

by Rákai Orsolya Utoljára módosítva 2009. 01. 22 23:05

autoreferátum

Az irodalom társadalmi részrendszerként való elkülönülése során az egyik legfeltűnőbb és legfontosabb mozzanat annak a sajátos megfigyelői státusznak, tekintetnek a kialakulása, melyet ma 'irodalomtudós'-nak nevezünk. E könyv érdeklődésének tárgya ez a tekintet - a szó régi, kettős értelmében, pillantást, de tekintélyt is jelentve.

Az irodalomtudomány az 'irodalom' nevű valami megfigyelésének, leírásának, szemlélésének, vizsgálatának bizonyos szabályozott módjait jelenti, és talán magukat azokat a szabályokat is, amelyek meghatározzák ezeket a módokat. Ez tehát nem irodalomtörténet és nem irodalomtörténet-írás, mondhatnánk Magritte-tal szólva, hanem mindössze annak az "üres papírnak" a részben történeti szempontú vizsgálata, amelyre irodalomtörténészek és egyéb irodalomtudósok írni szoktak: egyfajta fiktív, absztrakt és önreflexív filológia kísérlete, mely nem egy egységes tárgy vagy fogalom határait szeretné kijelölni, hanem magának a számtalan lehetséges tárgy létrehozását biztosító határkijelölésnek azon lehetőség-feltételeit, melyek az irodalomszemlélet professzionális módjait kialakították és átjárják.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek