Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Róna Judit RÓNA Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája, 1883–1908, Budapest, Balassi Kiadó, 2011.

RÓNA Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája, 1883–1908, Budapest, Balassi Kiadó, 2011.

by Róna Judit Utoljára módosítva 2011. 06. 27 16:46
— filed under:

autoreferátum

Babits Mihály életének kronológiája, e műfajában talán szokatlannak tekinthető „mikrotörténet”, az alkotó személyiség kimeríthetetlen gazdagságát kísérli meg az olvasó elé tárni. Nap nap után veszi számba – eredeti források és a szakirodalom legújabb eredményei nyomán – Babits Mihály magánéletének, közéleti szereplésének, írói-költői működésének eseményeit, művei keletkezésének körülményeit. A „pillanatfelvételek” megörökítésével a történések láncolatában a magatartás apró, rejtett mozzanatai és a gondolkodás folyamatai válnak érzékelhetővé. Az életút kezdetének bemutatása a későbbi köteteknél érthetően nagyobb teret szentel annak a környezetnek – a szülővárosnak, Szekszárdnak, a szűkebb-tágabb családnak, a pécsi középiskolai éveknek –, mely a gyermek Babits személyiségét meghatározó módon formálta. A családi levelezésből, az iskolai évek dokumentumaiból fölvillanó kultúrtörténeti háttér értékes adalékként betekintést enged a századforduló mindennapjaiba is. Ez a mikrokörnyezet az időben előbbre lépve tágul: a fővárosba, egyetemre kerülő zárkózott, szorongó fiatalember, az egyetemi társakkal, Kosztolányival, Juhász Gyulával együtt-gondolkodó, vitatkozó barát, a még rejtőzködő, de már tudatosan költői pályára készülő, vívódó művész, a kezdő tanár képe bontakozik ki a környezet hatását is dokumentáló tényekből, adatokból.

A kronológia irodalomtörténeti-művelődéstörténeti kézikönyv és – az olvasói igényeket különösen szem előtt tartva – a száraz életrajzi tények közlése mellett élvezetes, érdekfeszítő olvasmányt is nyújt.

Az első kötet időhatárának kijelölésénél szerepet játszott, hogy 1908 – Babits „költői indulásának” éve – az életrajzi kronológia első könyvének méltó lezárása, egyben az életet és művet bemutató további kötetek nyitánya.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek