Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Tüskés Anna TÜSKÉS Anna, Magyarországi diákok a bécsi egyetemen: 1365−1526. Students from Hungary at the University of Vienna: 1365−1526, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2008.

TÜSKÉS Anna, Magyarországi diákok a bécsi egyetemen: 1365−1526. Students from Hungary at the University of Vienna: 1365−1526, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2008.

by Tüskés Anna Utoljára módosítva 2008. 07. 18 13:45
— filed under:

autoreferátum

A könyv annak az adattárnak az első részét tartalmazza, amely a magyarországi diákok peregrinációját vizsgálja a középkori egyetemeken. 1365, a bécsi egyetem alapítása, és 1526, a Mohácsi csata között eltelt százhatvan évben összesen mintegy hétezerkétszáz magyarországi diák iratkozott be a bécsi egyetemre. A viszonylag nagy szám oka az egyetem földrajzi közelsége. A magyarországi diákok a bécsi egyetemre jártak legnagyobb számban.

Az adattárat angol és magyar nyelvű bevezető tanulmány kíséri. 1526-ot azért választottam időhatárnak, mert ettől az évtől Kissné Bognár Krisztina közölte a diákok listáját.

A forrásanyag hozzájárul a magyarországi diákok középkori egyetemjárásának tanulmányozásához. Többek között képet kapunk a beiratkozott diákok számának ingadozásáról, a karválasztásról az első, második és harmadik beiratkozásnál, a beiratkozott diákok társadalmi állásáról és egyházi pozíciójáról. Az adattárban szerepelnek a kor jeles humanistái, mint Kesztölczi Mihály, Kálmáncsehi Domonkos, Ernust Zsigmond, Kolozsvári Klemicher János és Wolphard Adrianus valamint egyházi főméltóságai, Debrentei Tamás, Egerváry Briccius, Erdődy Simon, Pálóczi György, Szécsi Dénes és Vitéz János. Adatokat kapunk a diákok származásának területi eloszlásához, az egyetemközi peregrinációhoz és a diákok egyetemi tanulmányai után befutott pályájához.

Az adattár kiegészíti és segít értelmezni Fraknói Vilmos és Schrauf Károly forrásközléseit. Ezen túlmenően az adattár fontos kor-, irodalom- és művelődéstörténeti dokumentum.

A kötet a beiratkozott diákok adatait kronológiai rendben tartalmazza. A tájékozódást hely-, kereszt- és családnévmutató segíti.

Deutsch

Studenten von Ungarn an der Universität Wien 13651526.

 

Das Buch enthält den ersten Teil der Datenbank, der die Peregrinatio der Studenten von Ungarn an den mittelalterlichen Universitäten untersucht. Zwischen 1365, der Gründung der Universität Wien, und 1526, der Schlacht von Mohács, haben sich insgesamt etwa 7200 Studenten von Ungarn an der Universität Wien angemeldet. Der Grund der verhältnismäßig großen Zahl ist die erdkundliche Nähe. Die Studenten von Ungarn lernten in größter Zahl an der Universität Wien.

 

Die Datenbank wird mit einer englisch-ungarischen zweisprachigen Studie ergänzt. Ich habe das Jahr 1526 als Zeitgrenze gewählt, weil Krisztina Kissné Bognár von dieser Zeit die Liste von Studenten schon publiziert hat.

 

Das Quellenmaterial trägt zur Studie der mittelalterlichen Peregrinatio der Studenten von Ungarn bei. Unter anderen können wir uns ein Bild von der Fluktuation der Studentenzahl, der Fakultätwahl bei der ersten, zweiten und dritten Einschreibung, dem sozialen Status der Studenten und ihrer kirchlichen Position. In der Datenbank erscheinen die hervorragenden Humanisten der Zeit, wie Michael de Kesztölcz, Dominicus de Kálmáncsehi, Sigismundus Ernust, Johannes Klemicher, Adrianus Wolphard, und die ekklesiastischen Großwürdenträger Thomas de Debrenthe, Briccius de Egervár, Simon de Erdőd, Georgius de Pálócz, Dionisius Szécsi und Johannes Vitéz. Wir bekommen Informationen über die geographische Verteilung der Abkunft der Studenten, über ihre Peregrinatio zwischen den verschiedenen Universitäten und über ihre Karriere nach den Studien.

 

Die Datenbank ergänzt und erklärt die Quellenpublikationen von Vilmos Fraknói und Karl Schrauf. Überdies ist sie ein wichtiges zeitgeschichtliches, literaturgeschichtliches und kulturgeschichtliches Dokument.

Das Buch enthält die Daten von eingeschriebenen Studenten in chronologischer Reihenfolge. Die Suche wird durch eine Orts-, Vornamen- und Familiennamenregister geholfen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek