Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Tüskés Gábor Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok: Mikes Kelemen füveskönyve. Válogatás a teljes életműből, szerk. TÜSKÉS Gábor, munkatárs LENGYEL Réka, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2011.

Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok: Mikes Kelemen füveskönyve. Válogatás a teljes életműből, szerk. TÜSKÉS Gábor, munkatárs LENGYEL Réka, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2011.

by Tüskés Gábor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 17:02
— filed under:

autoreferátum

Az összeállítás közel háromszáz kiválasztott szövegrészt tartalmaz, s ebben a formában első ízben veszi tekintetbe Mikes minden ismert munkáját, beleértve a fordításokat és a misszilis leveleket. A válogatás fő célja, hogy rávilágítson Mikes gondolkodásának fő összetevőire, bemutassa nyelvének, stílusának gazdagságát, újító szerepét, s szemléltesse a fiktív családi levél műfajába beágyazott kisepikai formák, retorikai, stilisztikai alakzatok és más kifejezőeszközök sokféleségét. További cél volt, hogy érzékeltesse a fordítások műfaji, tárgyi és eszmei változatosságát, s módosítsa az „egykönyvű szerző” hagyományos képét. A kiválasztott idézetek csoportosítása lehetőség szerint az eredeti szövegkörnyezet figyelembevételével történt. A fő tematikus csoportok a következők:

 • Isten, vallás, természet;

 • Élet, sors, életbölcsesség;

 • Az ember;

 • A társadalom;

 • Férfi és nő;

 • Nevelés, oktatás;

 • Erkölcs;

 • Szokások;

 • Ország, nemzet, politika;

 • A fejedelem;

 • A bujdosó;

 • A levélíró és a fordító.

A válogatás többek között éles fénybe állítja Mikes kompozíciós készségét, asszociációs rendszerének sajátosságait; kiemeli a kifejezésmód tömörségét és az előadásszövés miniatűr összetevőit; jelzi humorának, iróniájának forrásait, a különböző stílusrétegek változatos alkalmazását. A válogatás felidézi a korai felvilágosodás racionális gondolkodóját, bemutatja a nevelőt és a moralistát. Érzékelteti a politikai eszmélkedőt, a fejedelemhez fűződő ambivalens viszonyát. Megmutatja a levélíró és a fordító folyamatos önreflexióját, s jelzi, Mikes tisztán látta munkásságának irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségét. A kötetet utószó és válogatott bibliográfia egészíti ki.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek