Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Tüskés Gábor MIKES Kelemen, Constantinápolyban gróf P... E... írott leveli M... K... (Törökországi levelek): Az autográf kézirat hasonmás kiadása, gond. TÜSKÉS Gábor, Budapest–Eger, MTA ITI–Líceum Kiadó, 2011.

MIKES Kelemen, Constantinápolyban gróf P... E... írott leveli M... K... (Törökországi levelek): Az autográf kézirat hasonmás kiadása, gond. TÜSKÉS Gábor, Budapest–Eger, MTA ITI–Líceum Kiadó, 2011.

by Tüskés Gábor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 17:02
— filed under:

autoreferátum

A Törökországi leveleknek ez az első, teljes, bibliofil igényű hasonmás kiadása az úgynevezett tisztított hasonmások típusába tartozik. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban őrzött, rossz megtartású, utoljára a 1980-as években restaurált, egyetlen példányban létező, autográf kézirat rendkívül nehéz feladat elé állította a felvételek készítőjét és a képfeldolgozást végző stúdiót. A feladat megoldására egyedi szoftvert fejlesztettek ki, emellett kézi tisztítást is végeztek. A munka eredménye egy kifogástalanul olvasható, az eredetivel a szöveghűség tekintetében mindenben megegyező kiadvány. A kiadás fő célja, hogy elősegítse a Mikes-textológia továbblépését, különös tekintettel a Törökországi levelek keletkezéstörténetére. A Mikes-kéziratokat jelenleg több helyszínen őrzik, ezért eddig nem volt lehetséges ezek egymás mellé helyezése. A kísérőfüzet két tanulmányt tartalmaz. Hopp Lajos 1995-ös tanulmányának részlete tájékoztat a kézirat fizikai sajátosságairól, Mikes írásmódjáról, helyesírásáról, javítási technikájáról. Tüskés Gábor itt először megjelent tanulmánya a Törökországi levelek kézirata Toldy Ferenctől Bartakovics Béla egri érsekhez jutásának történetét tárgyalja.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek