Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Tüskés Gábor Mikes Kelemen válogatott bibliográfia, szerk. KUN Zsuzsanna, MACZÁK Ibolya, bev. TÜSKÉS Gábor, Budapest-Eger, MTA Irodalomtudományi Intézet-Líceum Kiadó, 2011.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia, szerk. KUN Zsuzsanna, MACZÁK Ibolya, bev. TÜSKÉS Gábor, Budapest-Eger, MTA Irodalomtudományi Intézet-Líceum Kiadó, 2011.

by Tüskés Gábor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 17:02
— filed under:

autoreferátum

A bibliográfia közel 1300 tételt tartalmaz három nagy fejezetben: I. Művek; II. Szakirodalom; III. Hatás- és kultusztörténet. Kiindulópontja Hopp Lajos 1963-ban összeállított kéziratos anyaggyűjtése, melyet a Mikes kritikai kiadásban felhasznált ugyan, de önállóan nem publikált. A személyi bibliográfia dokumentálja az újabb Mikes-kutatások legjelentősebb egyéniségének kiadatlan összeállítását, s azt napjainkig kiegészítve és továbbfejlesztve munkaeszközt bocsát a további kutatás rendelkezésére. Tartalmazza Mikes műveinek kéziratait, kiadásait és fordításait, a Mikes-szakirodalmat, valamint a hatás- és kultusztörténet adatait, a nyilvános könyvtárakban és a hálózaton elérhető, jelenleg ismert összes adathordozó figyelembevételével. Tartalmazza továbbá Hopp összeállításának a személyi bibliográfia kritériumainak megfelelő részét, a szükséges ellenőrzésekkel és pontosításokkal. Az 1963-ig terjedő időszak anyaga kb. 300 tétellel bővült, az ezt követő időből kb. 600 új tétel található a kötetben. Az új címfelvételek kb. 85–90 %-a autopszia alapján készült. A bibliográfia többek között alkalmat ad a szövegkiadási és kutatási tendenciák, valamint a Mikes-kultusz változásainak nyomonkövetésére. A tartalomjegyzék magyar és német nyelvű.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek