Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Völgyesi Orsolya Völgyesi Orsolya, Egy siker kudarca: Kuthy Lajos pályafutása, Argumentum, Budapest, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 163).

Völgyesi Orsolya, Egy siker kudarca: Kuthy Lajos pályafutása, Argumentum, Budapest, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 163).

by Völgyesi Orsolya Utoljára módosítva 2007. 12. 05 13:55
— filed under:

autoreferátum

 

Kuthy Lajosról a leginkább csak legendákat őriz az irodalomtörténeti emlékezet. Műveinek újrakiadására nem került sor az elmúlt száz évben, s a róla szóló szakirodalom is kevéssé gyarapodott. Az íróról talán csak sorsának legfőbb paradoxona őrződött meg a köztudatban: az 1840-es évek egyik legsikeresebb regényének, a Hazai rejtelmeknek a szerzője, gróf Batthyány Lajos titkára az 1850-es években „Bach-huszár” lett. Ez a tanulmány nagyarányú forrásfeltárás révén, levéltári, kézirattári és sajtótörténeti kutatások alapján ennek az ellentmondásos pályának a sajátos belső logikáját próbálja megérteni és megértetni. A számos, eddig ismeretlen adatot föltáró és új összefüggéseket felrajzoló kismonográfia megközelítése alapvetően történeti jellegű: Kuthy életének változó kontextusait, s az ehhez igazodó magatartásformák változatait írja le, tudatosan kapcsolódva az utóbbi évtizedek hazai társadalomtörténeti kutatásaihoz is. Nem az esztétikai újraértékelés igényével vagy a kánonbővítés szándékával közelít az életműhöz, hanem inkább a Kuthy karrierjében felbukkanó társadalmi és írói szerepértelmezések föltárásával kínál lehetőséget egy rövid távon jelentős sikereket felmutató, majd jórészt elfeledett pályafutás megértéséhez, jelentősen hozzájárulva a XIX. század közepe táján újrastrukturálódó irodalmi intézményrendszer működési mechanizmusának megértéséhez is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek