Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok rec.iti szerkesztőség Ghesaurus Ghesaurus :: tartalom

Ghesaurus :: tartalom

by rec.iti Utoljára módosítva 2010. 10. 04 12:11

Ghesaurus :: tartalom

Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára

szerk. CSÖRSZ Rumen István, Bp., rec.iti, 2010.

színes pdf, vágójelek nélkül – 25,9 Mb

 

KÜLÖNNYOMATOK (címlappal és copyright-oldallal)

PRAEAMBULUM

A’ Ghesaurus

MÓSER Zoltán: gyevicsánakmozizolitólneteleken

VIRÁGH László – BALASSI Bálint: Vitézek karjokkal

 

ÁLOM, ÁMOR ÉS MÁMOR – Álom, szerelem és házasság a régi Magyarországon

SZABADOS György: Ünődbeli asszony. A turulmonda újraértelmezésének két ellenpróbája

DOBOZY Nóra Emőke: Álom és álmatlanság az Árgirus históriájában

René D’ANJOU: A Szerelmes Szív könyve (részlet, Kakasy Judit ford.)

MAURER Zsuzsanna: Nuptam probam, piam, pudicam, prudentem, pecuniosam. A res uxoria és a respublica litteraria

ORLOVSZKY Géza – BENE Andrea – JUHÁSZ Milán: A Csalárd Cupido kétes hitelű második éneke

 

ÖLTÖZNEK BÉ AZ ERDŐK – A középkor magyarországi irodalmából

HORVÁTH Iván: Magyar versek: mi veszett el?

HUBERT Ildikó: A Pannóniai ének XVIII. századi másolatai – és a belőlük levonható következtetés

SZATHMÁRI István: Miről árulkodik a Pannóniai ének nyelve és helyesírása?

SARBAK Gábor: Gyöngyösi Gergely, 1472–1531. Correctio correctionis

 

BÖLCS DEÁKI NYELV – Humanizmus és neolatin irodalom

(XV–XVII. század)

SZILÁGYI Emőke Rita: Ajánlás bécsi módra. Enea Silvio Piccolomini ajánlólevele Johannes Trösterről Vitéz Jánosnak 1454 nyarán

CSEHY Zoltán: Parodia Virgiliana: oppositio in imitando

DALLOUL Zaynab: Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében (Recenzió)

DOMOKOS Gyöngyi: „Quod negocium mihi datum…” A Rerum ad Agriam Anno M.D.LII. gestarum brevis Narratio keletkezéstörténete

GÖMÖRI György: Dudith-bejegyzések korabeli emlékkönyvekben

KULCSÁR Péter: Szepsi Csombor Márton: Disputatio physica de metallis

BAJÁKI Rita: Parodia ajándékba. Poétikatörténeti adalék

BARTÓK István: Hamisítvány vagy hiteles adat? Szenci Kertész Ábrahám latin–magyar grammatikája

KILIÁN István: Andreas Sartor: Cubus poeticus

 

AZ ÚR GOMBOS KERTÉBEN – A XVI. század magyar irodalmából

Amedeo DI FRANCESCO: Szkander bég a XVI–XVII. századi magyar irodalomban.  Barletius – Bogáti Fazakas – Zrínyi

PARÁDI Andrea: Históriás énekek a Magyar Athenasban

VOIGT Vilmos: Két ajtószárny két tokban. A Régi Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény két kötetéhez

AMBRUS Katalin: „Kertekben és mezőkben gyönyörködöm”

 

TOLLE, LEGE – A reformáció magyar irodalmából

FEKETE Csaba: …vyonnan oregbitetek, es emendaltattatak… A Váradi énekeskönyv (1566)„szerkesztése”

VADAI István: Vallásos könyörgés a XVII. század elejéről

P. VÁSÁRHELYI Judit: Szenci Molnár Albert Biblia-kötetei

CSORBA Dávid: Debreceni ünnepszentelés a XVII. században

PETRŐCZI Éva: Egy magyar puritán „bestseller”. Pápai Páriz Imre: Keskeny út

 

A MAGYAR AMPHION ÉS ÖRÖKSÉGE – Balassi Bálint és Rimay János

KISS Farkas Gábor: Rab és szolga

FAZEKAS Sándor: Adalékok Balassi költészetének néhány kérdéséhez

PAP Balázs: Az Istenes Énekek margóira

JANKOVITS László: Az elme éle és bársonya. Adalékok Rimay Balassi-elogiumának értelmezéséhez

 

KESERGŐ KIS MINERVA – A XVII. század magyar irodalmából

LOVAS Borbála: A rókatárgy, avagy egy aesopusi mese a hitvitázók tollán

PESTI Brigitta: „Kegyes patróna asszonyaink”.  Női mecenatúra Magyarországon a XVII. század első felében

KOVÁCS Zsuzsa: „Igen szép komédia egy neve titkolt ártatlan római császárnérúl”.  Egy elveszett régi magyar dráma nyomában

SZÖRÉNYI László: A Szigeti veszedelem az európai hősköltemény történeti szövegösszefüggésében

LACZHÁZI Gyula: „Kétséges az vége…”. Gyöngyösi István Kemény-eposzának értelmezéséről (Vázlat)

SZELESTEI N. László: Wesselényi Ferenc nádor imakönyve

MACZÁK Ibolya: Mennyei és pokolbéli Pandorák. Egy motívum két arca a régi magyarországi irodalomban

H. HUBERT Gabriella: Radvánszky János kódexe (Stoll 127. sz.)

 

LEGYEN MINDEN DALUNK EGY-EGY VIGASZTALÁS

– A  XVIII–XIX. század magyar irodalmából

PINTÉR Márta Zsuzsanna: A bor a régi magyar színpadon

H. KAKUCSKA Mária: „Tudod e, Jó Pajtás! miben áll boldogság?” Elegy-belegy dolgok az Orczyakról, avagy mindenki mindenkivel összefügg (Leibniz után szabadon)

RATZKY Rita: Rövid portrék Petőfi Sándor rokonságáról

HAMVAS Levente Péter: Petőfi sírja Szebenben? Perújrafelvételi javaslat egy régi ügy kapcsán

 

AD NOTAM – A magyar énekelt vers történetéből

KŐSZEGHY Péter: Énekvers/szövegvers – a vers létmódja

LANTOS SZABÓ István: Adalékok Tinódi dallamainak  értelmezéséhez

CSÖRSZ Rumen István: Balassi Bálint egyik lengyel nótajelzésének dallamcsaládja

BÓDISS Tamás: A kolozsvári és debreceni énekeskönyvek dallamai a mai református  énekeskönyvben

 

KÉPEKET IS ÍRHATUNK – Ikonográfia

KERNY Terézia: Szent László hódolata Szűz Mária előtt (XIV–XIX. század)

N. KIS Tímea: Adalékok a XVI. századi erdélyi protestáns nyomtatványok illusztrációihoz

SZABÓ András: A szerző arcképe. Portré és irodalom a magyarországi protestáns késő humanizmusban

 

ÁZSIÁNAK FÖLDE – Keleti kultúrák magyar kapcsolataiból

SUDÁR Balázs: A török költészet kisebb hódoltsági emlékeiből

ÁCS Pál: Iter Persicum. Kakas István utolsó követútja a Kaszpi-tenger mellé (1603)

S. SÁRDI Margit: Aksamszeddín univerzális gyógyszere

BUDA Attila: Japán magyarországi befogadásának kezdetei

 

UNOKÁINK LEBORULNAK – Magyar irodalmi kultusztörténet

(XIX–XX. század)

BOGNÁR Péter: A versidom-vita célja és funkciója

BODA Miklós: Márki Sándor és Janus Pannonius. Hiányzik hat sor az elfelejtett búcsúvers-fordításból

J. ÚJVÁRY Zsuzsanna: Egy elfelejtett Balassi-kutató a XIX. századból

JANKOVICS József: Az irodalmi társaságok mint a Gyöngyösi-kultusz ápolói

 

SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA (SZABÓ GÉZA) MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA (1979–2010)

 

TARTALOM

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek