Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal

Did you not find what you were looking for? Try the Összetett keresés to refine your search.

Keresés eredménye 39 elem felelt meg a feltételnek.

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

Document KÁLMÁN C. György, Élharcok és arcélek: A korai magyar avantgárd költészet és a kánon, Budapest, Balassi, 2008 (Opus Irodalomelméleti Tanulmányok. Új sorozat, 10)
autoreferátum by KalmanCGyorgy Utoljára módosítva 2008. 04. 30 16:46 — filed under: — Relevance: 1%
Document Kettős megvilágítás: Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. JÓZAN Ildikó, JENEY Éva, HAJDU Péter, Budapest, Balassi, 2007 (Pont fordítva 4).
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2008. 11. 22 23:59 — filed under: — Relevance: 1%
Document Antoine COMPAGNON, Az elmélet démona: Irodalom és józan ész, ford., jegyz. és a névmutatót összeállította JENEY Éva, Pozsony, Kalligram, 2006.
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2007. 12. 19 00:19 — filed under: — Relevance: 1%
Document Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008.
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2008. 09. 10 12:09 — filed under: — Relevance: 1%
Document BEZECZKY Gábor, Irodalomtörténet a senkiföldjén, Pozsony, Kalligram, 2008.
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2008. 12. 02 14:01 — filed under: — Relevance: 1%
Document A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Józan Ildikó, Budapest, Balassi, 2008 (Pont fordítva 7).
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2008. 12. 02 14:02 — filed under: — Relevance: 1%
Document KÁLMÁN C. György, Szóvátétel – mélyenszántóak, színvonalasak, rangosak –, Budapest, Noran, 2008.
autoreferátum by KalmanCGyorgy Utoljára módosítva 2008. 12. 02 14:08 — filed under: — Relevance: 1%
Document Ungvárnémeti Tóth László művei, s. a. r. MERÉNYI Annamária, TÓTH Sándor Attila, a görög nyelvű szövegeket gond. BOLONYAI Gábor, Budapest, Universitas, 2008 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 9).
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2008. 10. 15 12:38 — filed under: — Relevance: 1%
Document André GOUNELLE–François VOUGA, Mi van a halál után? Keresztény elgondolások a túlvilágról, ford. JENEY Éva, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2008 (Napjaink teológiája).
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2008. 12. 02 13:41 — filed under: — Relevance: 1%
Document TÖRÖK Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege (Média- és társadalomtörténeti elemzés), Budapest, Ráció Kiadó, 2011.
autoreferátum by TorokZsuzsa Utoljára módosítva 2012. 01. 18 15:15 — filed under: — Relevance: 1%
Document Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról, szerk. JENEY Éva, JÓZAN Ildikó, Budapest, Balassi, 2008 (Pont fordítva, 6).
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2008. 11. 23 00:01 — filed under: — Relevance: 1%
Document Militia et Litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, hrsg. v. Wilhelm KÜHLMANN, Gábor TÜSKÉS, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009 (Frühe Neuzeit, 141).
Autoreferat / autoreferátum by HegedusBela Utoljára módosítva 2010. 05. 21 23:27 — filed under: — Relevance: 1%
Document „Mielz valt mesure / que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. BARTÓK István, HEGEDÜS Béla, SELÁF Levente, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, SZENTPÉTERI Márton, VERES András, Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2008.
autoreferátum by HegedusBela Utoljára módosítva 2008. 05. 21 13:13 — filed under: — Relevance: 1%
Document Haja, haja virágom: Virágénekek Szabó T. Attila gondozásában és bevezetőjével, gond., a CD-mellékletet szerk. CSÖRSZ Rumen István, utószó ifj. SZABÓ T. Attila, Kolozsvár, Kriterion, 2007.
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2008. 05. 26 12:22 — filed under: — Relevance: 1%
Document Fodor András és Tüskés Tibor levelezése, I, 1959−1966, s. a. r., a jegyzeteket készítette és a névmutatót összeállította TÜSKÉS Anna, Pécs, Pro Pannonia, 2008.
autoreferátum by TuskesAnna Utoljára módosítva 2008. 07. 18 13:39 — filed under: — Relevance: 1%
Document HEGEDÜS Béla, Prodromus: Kalmár György (1726–?) világáról, Argumentum, Budapest, 2008 (Irodalomtörténeti füzetek, 164).
autoreferátum by HegedusBela Utoljára módosítva 2009. 03. 31 14:36 — filed under: — Relevance: 1%
Document TÜSKÉS Anna, Magyarországi diákok a bécsi egyetemen: 1365−1526. Students from Hungary at the University of Vienna: 1365−1526, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2008.
autoreferátum by TuskesAnna Utoljára módosítva 2008. 07. 18 13:45 — filed under: — Relevance: 1%
Document SZIRMAY Antal, Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis), ford. VIETÓRISZ József, s. a. r. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008 (Téka).
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2009. 05. 21 09:56 — filed under: — Relevance: 1%
Document CSÖRSZ Rumen István, Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840, Bp., Argumentum, 2009 (Irodalomtörténeti Füzetek, 165).
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2009. 08. 03 19:51 — filed under: — Relevance: 1%
Document Völgyesi Orsolya, Egy siker kudarca: Kuthy Lajos pályafutása, Argumentum, Budapest, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 163).
autoreferátum by VolgyesiOrsolya Utoljára módosítva 2007. 12. 05 12:55 — filed under: — Relevance: 1%
Document Hites Sándor, „még dadogtak, mikor ő megszólalt”: Jósika Miklós és a történelmi regény, Budapest, Universitas, 2007.
autoreferátum by HitesSandor Utoljára módosítva 2007. 12. 05 15:47 — filed under: — Relevance: 1%
Document Közköltészet, 2, Társasági és lakodalmi költészet, s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Budapest, Universitas, 2006 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 8), 746 + VIII l.
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2007. 12. 05 12:56 — filed under: — Relevance: 1%
Document RÁKAI Orsolya, Utazások a Fekete Királynővel: Írások írásról és irodalomról, Budapest, Kijárat, 2006.
autoreferátum by RakaiOrsolya Utoljára módosítva 2008. 02. 20 15:36 — filed under: — Relevance: 1%
Document Mikes Kelemen válogatott bibliográfia, szerk. KUN Zsuzsanna, MACZÁK Ibolya, bev. TÜSKÉS Gábor, Budapest-Eger, MTA Irodalomtudományi Intézet-Líceum Kiadó, 2011.
autoreferátum by TuskesGabor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 16:02 — filed under: — Relevance: 1%
Document MIKES Kelemen, Constantinápolyban gróf P... E... írott leveli M... K... (Törökországi levelek): Az autográf kézirat hasonmás kiadása, gond. TÜSKÉS Gábor, Budapest–Eger, MTA ITI–Líceum Kiadó, 2011.
autoreferátum by TuskesGabor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 16:02 — filed under: — Relevance: 1%
Document Autoreferátum Mikes Kelemen Törökországi leveleinek francia fordításáról
Kelemen MIKES, Lettres de Turquie, Édition établie sous la direction de Gábor TÜSKÉS, avant-propos d’Antal SZERB, préface de Jean BÉRENGER, traduites du ... by TuskesGabor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 16:01 — filed under: — Relevance: 1%
Document Fortunatus, Melusine, Genovefa: Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Dieter BREUER, Gábor TÜSKÉS, Peter Lang, Bern, 2010 (Beihefte zu Simpliciana, 6).
Autoreferat / autoreferátum by HegedusBela Utoljára módosítva 2010. 05. 21 23:41 — filed under: — Relevance: 1%
Document József SIMON, Die Religionsphilosophie Christian Franckens (1552-1610?): Atheismus und radikale Reformation im Frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008 (Wolfenbütteler Forschungen, 117).
autoreferátum by SimonJozsef Utoljára módosítva 2008. 10. 03 16:40 — filed under: — Relevance: 1%
Document Mikes Kelemen összes művei
autoreferátum by KissMargit Utoljára módosítva 2011. 04. 13 11:57 — filed under: — Relevance: 1%
Document Ars perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. CentrArt Művészettörténeti Műhely: Tanulmányok. Primus Gradus: Tanulmányok, szerk. TÜSKÉS Anna, Budapest, CentrArt Egyesület, 2010.
autoreferátum by TuskesAnna Utoljára módosítva 2010. 05. 23 23:21 — filed under: — Relevance: 1%