Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal

Did you not find what you were looking for? Try the Összetett keresés to refine your search.

Keresés eredménye 47 elem felelt meg a feltételnek.

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

Document KAPPANYOS András, Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról, Budapest, Balassi, 2008 (Opus irodalomelméleti sorozat).
Rákai Orsolya recenziója by RakaiOrsolya Utoljára módosítva 2009. 03. 31 14:34 — filed under: — Relevance: 1%
Document Vonzások és választások: a könyvtár dicsérete: Szöveg – Emlék – Kép (Bibliotheca Scientiae et Artis) szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit, Bp., OSZK-Gondolat, 2011.
Tóth Zsombor - Békés Enikő by TothZsombor Utoljára módosítva 2012. 06. 13 20:52 — filed under: — Relevance: 1%
Document Dráma – múlt. Színház – jelen: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin, EMŐDI András, JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, Kolozsvár, 2009.
Biró Annamária recenziója by BiroAnnamaria Utoljára módosítva 2010. 06. 24 23:47 — filed under: — Relevance: 1%
Document Túl minden határon: A magyar irodalom külföldön, szerk. JÓZAN Ildikó, JENEY Éva, Budapest, Balassi, 2008 (Pont fordítva, 5).
Hajdu Péter recenziója by HajduPeter Utoljára módosítva 2008. 10. 06 12:49 — filed under: — Relevance: 1%
Document SZILASI László, A sas és az apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. században, Budapest, Balassi, 2008 (Humanizmus és Reformáció, 30).
Laczházi Gyula recenziója by LaczhaziGyula Utoljára módosítva 2008. 10. 07 22:36 — filed under: — Relevance: 1%
Document Szentmártoni Szabó Géza, Parthenope veszedelme: Újdonságok a Janus Pannonius-filológia köréből, Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 2010.
Petneházi Gábor recenziója by PetnehaziGabor Utoljára módosítva 2011. 05. 02 11:07 — filed under: — Relevance: 1%
Document Slovník Bohumila Hrabala, szerk. František Čermák, Václav Cvrček, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny / Ústav Českého Národního Korpusu, 2009.
Tempfli Péter Oszipovics recenziója by TempfliPeterOszipovics Utoljára módosítva 2011. 05. 02 23:30 — filed under: — Relevance: 1%
Document Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról, szerk. JENEY Éva, JÓZAN Ildikó, Budapest, Balassi Kiadó, 2008 (Pont Fordítva, 6).
Végh Dániel recenziója by VeghDaniel Utoljára módosítva 2008. 10. 03 16:41 — filed under: — Relevance: 1%
Document Felvilágosodás, Erdély: A 2006. október 12–14-i kolozsvári tudományos tanácskozás tanulmányai, szerk. EGYED Emese, BIRÓ Annamária, DEMETER Zsuzsa, KOVÁCS Eszter, Erdélyi Múzeum, 2007/3–4.
Simon-Szabó Ágnes recenziója by SimonSzaboAgnes Utoljára módosítva 2008. 12. 02 13:31 — filed under: — Relevance: 1%
Document Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch, s. a. r., bev., jegyz. SEIDLER Andrea, Universitas, Budapest, 2008 (Magyarországi tudósok levelezése, 5).
Biró Annamária recenziója by BiroAnnamaria Utoljára módosítva 2009. 01. 22 23:03 — filed under: — Relevance: 1%
Document Kovács Eszter recenziója a Törökországi levelek francia fordításáról
Kelemen MIKES, Lettres de Turquie, ford. KALÓ Krisztina, Thierry FOUILLEUL, kiad. TÜSKÉS Gábor, kiadásra előkészítette Michel MARTY, előszó SZERB Antal, ... by KovacsEszter Utoljára módosítva 2012. 01. 04 00:45 — filed under: — Relevance: 1%
Document TÓTH Zsombor, A koronatanú: Bethlen Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011 (Csokonai Könyvtár, 40), 2. változatlan utánnyomás.
Köllő Zsófia recenziója by KolloZsofia Utoljára módosítva 2012. 02. 29 15:33 — filed under: — Relevance: 1%
Document Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról, szerk. GULYÁS Judit, Bp., ELTE BTK Folklore Tanszék, 2008 (Artes Populares, 23).
Csörsz Rumen István recenziója by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2009. 12. 31 19:18 — filed under: — Relevance: 1%
Document BERKES Tamás, Ködképek a cseh láthatáron, Kalligram, Pozsony, 2009.
Hajdu Péter recenziója by HajduPeter Utoljára módosítva 2010. 06. 09 12:36 — filed under: — Relevance: 1%
Document MILBACHER Róbert, Arany János és az emlékezet balzsama : Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.
Török Zsuzsa recenziója by TorokZsuzsa Utoljára módosítva 2010. 09. 09 11:44 — filed under: — Relevance: 1%
Document PÁLFFY Géza, A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században, Budapest, História – MTA Történettudományi Intézete, 2010 (História Könyvtár. Monográfiák 27).
Németh S. Katalin recenziója by szerk Utoljára módosítva 2010. 11. 22 17:25 — filed under: — Relevance: 1%
Document GULYÁS Judit, „mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában, Budapest, Akadémiai, 2010 (Néprajzi tanulmányok).
Csörsz Rumen István recenziója by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2010. 12. 31 19:18 — filed under: — Relevance: 1%
Document MIKOS Éva, Árpád pajzsa: A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII–XIX. században, Budapest, L’Harmattan, 2010 (Szóhagyomány).
Csörsz Rumen István recenziója by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2010. 12. 31 19:28 — filed under: — Relevance: 1%
Document Borzsák István, Dragma, 1–5, Budapest, Telosz, 1994–2002.
Szentpéteri Márton recenziója by SzentpeteriMarton Utoljára módosítva 2008. 10. 06 12:50 — filed under: — Relevance: 1%
Document ÁCS Pál, „Elváltozott idők”: Irányváltások a régi magyar irodalomban, Budapest, Balassi, 2006 (Régi Magyar Könyvtár: Tanulmányok, 6).
Balázs-Hajdu Péter és Maczelka Csaba recenziója by BalazsHajduPeter Utoljára módosítva 2009. 01. 26 12:49 — filed under: — Relevance: 1%
Document Martyn LYONS, Reading Culture and Writing Practices in Nineteenth-Century France, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 2008.
Török Zsuzsa recenziója by TorokZsuzsa Utoljára módosítva 2009. 01. 26 12:50 — filed under: — Relevance: 1%
Document LATZKOVITS Miklós, A drámaírás gyakorlata a 16–17. századi Magyarországon, Argumentum, Budapest, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 161).
Demeter Júlia recenziója by DemeterJulia Utoljára módosítva 2008. 10. 06 12:49 — filed under: — Relevance: 1%
Document SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az értelmezés történetisége, Pannónia Könyvek, Pécs, 2006 (Thienemann-előadások, 1).
Hites Sándor recenziója by HitesSandor Utoljára módosítva 2008. 10. 06 12:48 — filed under: — Relevance: 1%
Document Fejezetek egy leveleskönyvből: Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz 1780–1783, s. a. r., bev., jegyz. BALOGH Piroska, Szeged, 2008 (Fiatal Filológusok Füzetei. XVIII–XIX. század, 3.)
Biró Annamária recenziója Balogh Piroska új könyvéről by BiroAnnamaria Utoljára módosítva 2009. 09. 02 08:34 — filed under: — Relevance: 1%
Document Erdély reneszánsza: A 2008. október 8–11. között tartott konferencia előadásai, I–II., szerk. GÁBOR Csilla, LUFFY Katalin, SIPOS Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2009.
Szilágyi Emőke Rita recenziója by SzilagyiEmokeRita Utoljára módosítva 2010. 09. 09 11:50 — filed under: — Relevance: 1%
Document Magyarországi gondolkodók, 18. század: Bölcsészettudományok I, vál., szerk., utószó TÜSKÉS Gábor, Budapest, Kortárs Könyvkiadó, 2010 (Magyar Remekírók – Új folyam).
Tóth Sándor Máté recenziója by TothSandorMate Utoljára módosítva 2011. 06. 03 08:21 — filed under: — Relevance: 1%
Document Tvorivost literárnej recepcie – Az irodalmi recepció alkotóképessége, ed. Judit GÖRÖZDI, Gabriela MAGOVÁ, Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV–Veda, 2008.
Balogh Magdolna recenziója by BaloghMagdolna Utoljára módosítva 2009. 05. 21 10:24 — filed under: — Relevance: 1%
Document Két enciklopédia a kelet-európai zsidóságról
Bojtár Endre írása by BojtarEndre Utoljára módosítva 2009. 09. 02 08:35 — filed under: — Relevance: 1%
Document „Higgy, remélj, szeress!” Ányos Pál versei, szépprózai írásai és levelei, s. a. r., jegyz. JANKOVICS József, SCHILLER Erzsébet, utószó JANKOVICS József, Veszprém, Művészetek Háza, 2008 (Vár Ucca Műhely Könyvek, 16).
Labádi Gergely recenziója by LabadiGergely Utoljára módosítva 2008. 10. 06 12:48 — filed under: — Relevance: 1%
Document KÁLMÁN C. György, Élharcok és arcélek: A korai magyar avantgárd költészet és a kánon, Budapest, Balassi, 2008.Opus Irodalomelméleti Tanulmányok. Új sorozat, 10)
Benda Mihály recenziója by BendaMihaly Utoljára módosítva 2009. 05. 21 10:18 — filed under: — Relevance: 1%