Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal

Did you not find what you were looking for? Try the Összetett keresés to refine your search.

Keresés eredménye 39 elem felelt meg a feltételnek.

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

Document Dayka Gábor összes művei
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2010. 09. 05 13:28 — filed under: — Relevance: 1%
Document KECSKEMÉTI Gábor, „A BÖCSÜLETRE KIHALADOTT ÉKES ÉS MESTERSÉGES SZÓLLÁS, ÍRÁS”. A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Bp., Universitas, 2007.
autoreferátum by CsorszRumenIstvan Utoljára módosítva 2010. 09. 05 13:31 — filed under: — Relevance: 1%
Document Szilágyi Emőke Rita két tanulmánykötetről (szerkesztői autoreferátum)
Boccaccio.etal.on – Fiatal kutatók konferenciája 1. (2009), Tanulmánykötet, szerk. DOBOZY Nóra Emőke, LOVAS Borbála, SZILÁGYI Emőke Rita, Bp., ELTE BTK Régi ... by SzilagyiEmokeRita Utoljára módosítva 2011. 11. 15 12:33 — filed under: — Relevance: 1%
Document Omnis creatura significans: Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in Honour of Mária Prokopp, ed. Anna TÜSKÉS, Budapest, CentrArt Association, 2009.
autoreferátum by TuskesAnna Utoljára módosítva 2009. 05. 26 13:48 — filed under: — Relevance: 1%
Document Szó és betű szerint a világ, szerk. JENEY Éva, Budapest, Balassi Kiadó, 2010 (Pont fordítva, 10).
autoreferátum by JeneyEva Utoljára módosítva 2010. 09. 09 11:50 — filed under: — Relevance: 1%
Document Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok: Mikes Kelemen füveskönyve. Válogatás a teljes életműből, szerk. TÜSKÉS Gábor, munkatárs LENGYEL Réka, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2011.
autoreferátum by TuskesGabor Utoljára módosítva 2011. 11. 16 16:02 — filed under: — Relevance: 1%
Document RÓNA Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája, 1883–1908, Budapest, Balassi Kiadó, 2011.
autoreferátum by RonaJudit Utoljára módosítva 2011. 06. 27 16:46 — filed under: — Relevance: 1%
Document Petelei István összes novellái (Szerzői kötetek), I–II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007 (Csokonai Könyvtár. Források 13.).
autoreferátum by TorokZsuzsa Utoljára módosítva 2008. 10. 27 14:24 — filed under: — Relevance: 1%
Document FÓRIZS Gergely, „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Budapest, Universitas, 2009 (Klasszikusok).
autoreferátum by ForizsGergely Utoljára módosítva 2009. 05. 21 10:12 — filed under: — Relevance: 1%