Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal

Did you not find what you were looking for? Try the Összetett keresés to refine your search.

Keresés eredménye 47 elem felelt meg a feltételnek.

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

Document Peter SLOTERDIJK, Im Weltinnenraum des Kapitals, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005.
Zsellér Anna recenziója by ZsellerAnna Utoljára módosítva 2009. 09. 02 08:34 — filed under: — Relevance: 1%
Document Wilhelm SCHMIDT-BIGGEMANN, Teodícea és tények: A német felvilágosodás filozófiai profilja, ford. BOROS Gábor, SIMON József, Budapest, L'Harmattan, 2010 (A Német-Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 7).
Hegedüs Béla recenziója Wilhelm Schmidt-Biggemann magyarul megjelent könyvéről by HegedusBela Utoljára módosítva 2011. 12. 31 16:16 — filed under: — Relevance: 1%
Document LACZHÁZI Gyula, Hősi szenvedélyek: A heroizmus és a szenvedélyek megjelenítése a XVII. századi magyar epikus költészetben, Budapest, ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2009 (Arianna Könyvek, 1).
Tasi Réka recenziója Laczházi Gyula könyvéről by TasiReka Utoljára módosítva 2010. 02. 23 13:14 — filed under: — Relevance: 1%
Document Jean STAROBINSKI, Poppea fátyla: Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai, Budapest, Kijárat, 2007.
Benda Mihály recenziója Jean Starobinski könyvéről by BendaMihaly Utoljára módosítva 2009. 01. 22 23:03 — filed under: — Relevance: 1%
Document Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2008.
Papp Kinga recenziója by PappKinga Utoljára módosítva 2009. 10. 28 14:05 — filed under: — Relevance: 1%
Document Érték és értelmezés, szerk. BOKA László, SIRATÓ Ildikó, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest (Bibliotheca Scientiae & Artis), 2010.
Simon-Szabó Ágnes recenziója by SimonSzaboAgnes Utoljára módosítva 2011. 06. 03 08:24 — filed under: — Relevance: 1%
Document LUKÁCS István, A passióhagyomány a horvát irodalomban, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2008 (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae).
Vig István recenziója by VigIstvan Utoljára módosítva 2011. 06. 03 08:34 — filed under: — Relevance: 1%
Document Az interkulturális kommunikáció Mikszáth Kálmán műveiben, szerk. ALABÁN Ferenc, Budapest, Hungarovox, 2010.
Hajdu Péter recenziója by HajduPeter Utoljára módosítva 2011. 09. 05 09:54 — filed under: — Relevance: 1%
Document Gábor TÜSKÉS–Éva KNAPP, Germania Hungaria litterata. Deutsch-ungarische Literaturverbindungen in der frühen Neuzeit, Weidler Buchverlag, Berlin 2008 (Studium Litterarum. Studien und Texte zur deutschen Literaturgeschichte, 15).
Balogh F. András recenziója by BaloghFAndras Utoljára módosítva 2009. 01. 23 00:15 — filed under: — Relevance: 1%
Document VÖLGYESI Orsolya, Egy siker kudarca: Kuthy Lajos pályafutása, Argumentum, Budapest, 2007.
Devescovi Balázs recenziója by DevescoviBalazs Utoljára módosítva 2009. 03. 30 11:39 — filed under: — Relevance: 1%
Document CSÖRSZ Rumen István, Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere (1700–1840), Bp., Argumentum, 2009 (Irodalomtörténeti Füzetek, 165).
Vaderna Gábor recenziója by VadernaGabor Utoljára módosítva 2010. 01. 07 14:28 — filed under: — Relevance: 1%
Document PENKE Olga, Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában, Debrecen, Kossuth, 2008.
Balázs Péter recenziója Penke Olga könyvéről by BalazsPeter Utoljára módosítva 2009. 09. 02 08:39 — filed under: — Relevance: 1%
Document TASI Réka, Az isteni szó barokk sáfárai, Debrecen, Debreceni Egyetemi Könyvtár, 2009 (Csokonai Könyvtár, 45).
Maczák Ibolya recenziója by szerk Utoljára módosítva 2010. 11. 22 17:03 — filed under: — Relevance: 1%
Document Fél-laikus jegyzetek
Kálmán C. György recenziói by KalmanCGyorgy Utoljára módosítva 2009. 03. 30 14:15 — filed under: — Relevance: 1%
Document Kemény Zsigmond levelezése, s. a. r. PINTÉR Borbála, munkatárs FILEP Tamás Gusztáv, Balassi–ELTE, Budapest, 2007.
Hites Sándor recenziója by HitesSandor Utoljára módosítva 2008. 10. 06 12:48 — filed under: — Relevance: 1%
Document Újabb irodalomtudományi perspektívák a 18. századi érzelemkoncepciók kutatásában
Laczházi Gyula recenziója három német szakkönyvről by LaczhaziGyula Utoljára módosítva 2008. 12. 02 13:34 — filed under: — Relevance: 1%
Document Umberto ECO, Decir casi lo mismo: Experiencias de traducción, Barcelona, Lumen, 2008 (Dire quasi la stessa cosa, 2003).
Végh Dániel recenziója by VeghDaniel Utoljára módosítva 2009. 01. 22 23:04 — filed under: — Relevance: 1%